CI en Operational Excellence

CI = Continuous Improvement = Continue verbetering

Een filosofie van voortdurend zoeken naar manieren om processen, producten of diensten te verbeteren. Het omvat een continue cyclus van het identificeren van verbeterpunten, het aanbrengen van wijzigingen en het meten van de resultaten.

Dit verbeteren gaat vaak in kleine stappen op frequente basis. Vaak wordt hier de Deming-cirkel ( = de PDCA cyclus) voor gebruikt.

Deming gebruikte niet voor niets een cirkel, het is een oneindige cyclus. Bij een afwijking die wordt geconstateerd moeten er aanpassingen worden bedacht (Plan), uitgevoerd (Doen), op haalbaarheid worden gecheckt (Check) en er acties daarop worden ondernomen (Aanpassen) of standaardiseren als oplossing goed werkt.

OE = Operational Excellence

Operational excellence verwijst naar de algehele effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten van een organisatie. Dat is inclusief haar processen, systemen en mensen. Voortdurende verbetering is een belangrijk onderdeel van operational excellence.  OE helpt organisaties voortdurend te streven naar verbetering en optimalisatie van hun activiteiten. Door de principes van continue verbetering te implementeren, kunnen organisaties hun processen verbeteren, verspilling verminderen, de kwaliteit verhogen en uiteindelijk operational excellence bereiken. 

Verandermanagement en CI cultuur

Om in een het algemeen een verbetermethode te ondersteunen, moeten verschillende belangrijke stappen worden genomen:

  1. Communicatie: Zorg ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de veranderingen en de voordelen begrijpen.
  2. Training: Bied training aan werknemers om ervoor te zorgen dat ze over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om de verbeteringen vast te houden.
  3. Monitoring en meting: Implementeer systemen om de prestaties regelmatig te monitoren en te meten, en gebruik deze gegevens om gebieden voor verdere verbetering vinden.
  4. Betrokkenheid van werknemers: Stimuleer werknemers om actief deel te nemen aan het continue verbeteringsproces.
  5. Processtandaardisatie: Maak duidelijke (visuele) processen en procedures om consistentie en duurzaamheid te waarborgen.
  6. Betrokkenheid leiderschap – Zorg ervoor dat de leiders zich volledig inzetten voor het continue verbeteringsproces en de nodige middelen en ondersteuning biedt.
  7. Cultuur van continue verbetering – Stimuleer een cultuur van continue verbetering binnen de organisatie, waar werknemers worden aangemoedigd om verbetermogelijkheden te ontdekken en gezamenlijk op te lossen.