Diensten

Organisaties worden geconfronteerd met de uitdaging om efficiënter te worden, kosten te verlagen en klanttevredenheid te verhogen.
Hier komt Lean-denken om de hoek kijken. Lean is meer dan alleen een verzameling tools en technieken; het is een filosofie die organisaties helpt om verspilling te verminderen, processen te stroomlijnen en waarde voor de klant te maximaliseren.

Methodes en Tools blog


Hiernaast de verschillende methoden en tools die CI Company gebruikt het het lean denken te bevorderen en uiteindelijk gebruikt om hele lean transities te bewerkstelligen. 

Lean-tools stellen organisaties in staat om hun processen te analyseren, te identificeren waar inefficiënties optreden en deze vervolgens te optimaliseren. Door operationele processen te stroomlijnen, kunnen bedrijven sneller en met minder fouten werken. Dit resulteert in een verbeterde kwaliteit van producten en diensten, wat op zijn beurt leidt tot hogere klanttevredenheid en loyaliteit.

Een ander belangrijk aspect van Lean is het een cultuur van continu verbeteren bevorderd. Door medewerkers te betrekken bij het identificeren van problemen en het vinden van oplossingen, wordt een sfeer gecreëerd waarin leren en verbeteren centraal staan. Dit leidt tot betrokkenheid van medewerkers en uiteindelijk tot duurzaam succes voor de organisatie.
Hieronder worden een aantal gebruikte methoden verder uitgelegd:

Customer Journey Mapping

Het is belangrijk om te weten waar uw bedrijf klantwaarde toevoegt en welke kansen u laat liggen. De klant loopt dagelijks tegen problemen aan en u bent zich hier niet altijd bewust van. We gebruiken verschillende tools om de klantervaring inzichtelijk te krijgen en vervolgens te optimaliseren. Een voorbeeld is de “customer journey mapping”.

Gemba Walk

Tijdens een lean uitrol gaan we vooral aan de slag op de werkvloer (Gemba) met het in kleine stappen verbeteren van het integrale proces en alle (sub)processen te synchroniseren. Hierdoor ontstaat er meer flow, hogere efficiency en minder faalkosten. De sleutel ligt bij de mensen op de werkvloer, vooral als u een continue lerende organisatie wilt creëren.

Pressure cooker

Dit is een realief kort en intensief integraal verbetertraject waarin iedereen zich bewust wordt van de huidige situatie en het potentieel voor een “toekomst situatie” binnen 90 dagen. Kernoorzaken die in de weg staan worden geïdentificeerd en opgelost met resultaatgerichte acties! We begeleiden het hele traject.

Value Stream Mapping

We brengen gezamenlijk visueel in kaart alle (niet) waarde toevoegende stappen om een product of service van het begin tot eind te leveren aan uw klant. De klant bepaald wat waarde is. De tijd die nodig is voor bewerking, wordt uitgezet tegen de tijd die de klant hierop moet wachten (doorlooptijd). Het doel is om de verspillingen uit het proces te halen om zo met minder moeite meer waarde toe te voegen.

Operationeel Management

De dialoog die plaatsvindt tussen verschillende managementniveaus en dagstarts zijn een belangrijke sleutel voor het succesvol uitvoeren van een strategisch plan. In de dagstarts worden prestaties besproken (prestatie indicatoren) en verbeter doelen. Deze zijn afgestemd met de strategische doelstellingen. Op deze manier wordt de strategie ook het gesprek van de dag.

Digitalisatie

Wij hebben ervaring met mogelijkheden om snel iteratief workflows te ontwikkelen op betrouwbare platformen, waarmee je (legacy) systemen met elkaar kan verbinden doormiddel van API’s. Als het ware wordt er een integratie laag gelegd over uw bestaande applicatie landschap. Dit schept veel nieuwe mogelijkheden om uw waardestroom te digitaliseren vanuit een business perspectief, om zo slimmer, sneller en efficiënter meer waarde toe te voegen voor uw klanten.

Training Within Industries - TWI

De werknemers op de werkvloer zijn de experts in hun vakgebied en lopen dagelijks tegen problemen aan. Als u deze werknemers heel praktisch leert verbeteren kunnen er grote stappen worden gezet. Leren door te doen. Hiervoor moeten de werknemers wel worden getraind en gecoached om vaardigheden te ontwikkelen en deze te verbeteren. De manier van aansturen veranderd hier vervolgens ook door.

Smart Industries

Met de term “Smart Industry” wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties, waardoor nieuwe manieren van produceren en interactie ontstaan. Deze nieuwe ontwikkelingen kunnen doorlooptijden van innovatie en leveringen zo drastisch veranderen waardoor er nieuwe business modellen en nieuwe sectoren ontstaan.