Strategie ontwikkeling en uitvoering - Hoshin Kanri

De meeste bedrijven hebben wel een missie en visie gedefinieerd. De crux om ooit hier te komen, zit hem in de effectieve uitvoering van de strategie. Hoshin Kanri is een Japanse managementtechniek die zich vertaalt naar ‘beleidsimplementatie’. Hierdoor wordt het ook vaak policy deployment genoemd in plaats van strategy deployment.Het is een alomvattend systeem voor strategische planning en beheer dat wordt gebruikt om de langetermijnvisie en -doelen van een organisatie af te stemmen op de dagelijkse activiteiten.

Doel Hoshin Kanri

Het doel van Hoshin Kanri is om de organisatie en haar medewerkers op één lijn te brengen met een gemeenschappelijk doel, om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen en om baanbrekende prestatieverbeteringen te bereiken.

Het Hoshin Kanri-proces bestaat uit verschillende stappen:

  1. De leiding van het bedrijf ontwikkelt een sterke visie die antwoord geeft op de vraag “Waarom bestaat het bedrijf?”.
  2. Het leiderschapsteam definieert de belangrijkste doelstellingen en een missie.
  3. Het leiderschapsteam stelt samen met het senior management jaarlijkse doelstellingen op.
  4. Het leiderschapsteam splitst samen met het senior management de doelstellingen op in jaarlijkse doelstellingen.
  5. Uitvoeren en bewaken van de voortgang – Dit gaat door middel van operationeel management. Hierbij gaat het om het uitvoeren van het plan en het bewaken van de voortgang door middel van regelmatige rapportage en terugkoppeling. Tegenmaatregelen moeten worden “geïmplementeerd” op alle niveaus van de organisatie. De echte uitvoering begint.
  6. De maandelijkse beoordelingen zorgen ervoor dat het plan wordt uitgevoerd volgens het plan.
  7. Jaarlijkse evaluatie, die het behaalde eindresultaat valideert. Voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een jaarlijkse 5S audit.

Hoshin Kanri Catchball is een techniek voor het creëren en onderhouden van open feedbackloops op alle niveaus van uw organisatiehiërarchie door een tweerichtingsstroom van informatie-uitwisseling tot stand te brengen.

Voortdurend verbeteren – Het Hoshin Kanri-proces is iteratief en continu, en organisaties worden aangemoedigd om het proces voortdurend te herzien en te verbeteren. Tot uiteindelijk te komen tot Operational Excellence.

Verbeter het delen van informatie op alle niveaus van de organisatiehiërarchie. Breng de acties van elke persoon op één lijn met de doelen van uw bedrijf. Boost het proces van continu verbeteren!