Waarom CI

Herkent u één of meerdere van onderstaande verspillingen binnen uw bedrijf?

Lean Verspillingen

Een grote uitdaging is het mee blijven bewegen met de continue veranderende klantvraag, technische mogelijkheden, wettelijke eisen etc. Daarom is het van groot belang uw integrale bedrijfsactiviteiten (beter) op deze continue verandering aan te laten sluiten en verspillingen te elimineren.

Om hieraan te kunnen voldoen heeft het bedrijf een verbetercultuur nodig die het geleidelijk mee veranderen stimuleert en dit opgenomen is in de bedrijfsinfrastructuur.

Wij dagen uw werknemers en managers uit integraal te denken, prestaties als geheel zichtbaar te maken en iedere schakel hierin te betrekken.

CI staat voor continuous improvement, continu verbeteren. Wij helpen u bij het achterhalen en oplossen van het kernprobleem door middel van de best passende methode. Hierbij maken we gebruik van het Lean en Six Sigma gedachtengoed, waar

verandermanagement een integraal onderdeel van uit maakt.

Wat is de verborgen fabriek en hoe ontstaat deze?

De verborgen fabriek verwijst naar (delen van) een productieproces die de kwaliteit of efficiëntie van een bewerking verminderen. Als er fouten of onvolledige informatie stroomafwaarts door het proces gaat, wanneer de fout wordt gezien, en wordt opgevangen, wordt vaak een tijdelijke oplossing gebruikt (workarounds) die probleem op dat punt oplost.

Dit kan het probleem op korte termijn oplossen, maar wanneer u steeds hetzelfde doet, tellen de oplossingen op en ontwikkelt zich uiteindelijk een verborgen fabriek. Vaak weet je ook niet wat de rest gevolgen zijn, wellicht heeft iemand verderop in proces ook nog last van omdat deze ook uitgaat van verkeerde informatie.

Een verborgen fabriek is zelden het resultaat van één probleem in een proces – als dit het geval zou zijn, zou het gemakkelijk op te lossen zijn. Integendeel, het wordt meestal veroorzaakt door meerdere problemen in een gemengd systeem die tegelijkertijd moeten worden opgelost. Probleem is ook dat workarounds in de dagelijks routine worden opgenomen, waardoor het niet meer opvalt.

Gevolgen van een verborgen fabriek

Als een product door een verborgen fabriek gaat, kost het niet alleen meer tijd en geld om te produceren, maar vermindert het ook de waarde die de klant ontvangt. Een verborgen fabriek is onderdeel van een proces dat ongepland en onbetaald is. Volgens Dr. Armand Feigenbaum is tot 30% van de activiteit in een fabriek ongepland. Om toch betrouwbaar te kunnen uitleveren moet je dan je (tussen) voorraad niveau’s (WIP) verhogen. Dit is dan ook een symptoom van een verborgen fabriek.

Hoe los je de verborgen fabriek op?

U kunt een verborgen fabriek oplossen of verminderen door de feedbacklussen erin te verkorten. Dit begint met het inzichtelijk maken van de informatiestroom en de kritische punten duidelijk te krijgen. Uiteraard draagt elke vorm van verspilling bij aan de verborgen fabriek. Door samen met alle werknemers, toeleveranciers en klanten continu te verbeteren zal deze verborgen fabriek uiteindelijk worden afgebroken. 

We hebben onze CI Company aanpak waarmee  we snel inzichtelijk krijgen welke knelpunten en tegenmaatregelen de grootste impact hebben om uw bedrijf weer een stap effictiever te krijgen. We kunnen u ook helpen om dit interne verbeterproces draaiend te krijgen.